RIZIKOS MAŽINIMAS

Įmonė „HidroDeta“ gali teikti visapusišką pagalbą kuriant hidraulines valdymo sistemas, kurios atitinka esminius Mašinų direktyvos 2006/42/EB sveikatos ir saugos reikalavimus (RESS)..

Direktyva numato, kad valdymo grandinės su apsaugos funkcijomis turi būti suprojektuotos ir sukonstruotos taip, kad būtų išvengta pavojingų situacijų ir, sugedus aparatūrai, valdymo sistemos programinė įranga arba pati įrangos hidraulika nesukeltų pavojingų situacijų operatoriui.

Standartas nurodo, kaip projektuoti valdymo grandines (SRP / CS), kad sumažėtų rizika operatoriui. UNI EN ISO 13849-1: 2016. Standartas nustato saugos reikalavimus ir su sauga susijusių valdymo sistemų dalių, įskaitant programinę įrangą, projektavimo ir integravimo principus.

Šiame kontekste, pasinaudodama savo techniniais hidraulikos ir mechatronikos įgūdžiais, įmonė „HidroDeta“ gali pasiūlyti sprendimus, skirtus sistemų saugumui gerinti, ir parinkti tinkamiausią architektūrą ir komponentus saugos funkcijai..

Tokiu būdu įmonė „HidroDeta“ gali padėti savo klientams pradiniame projektavimo etape išanalizuoti C tipo gaminių standartus ir parengti rizikos analizę reikiamiems našumo lygiams apskaičiuoti.
Žinant būtinus saugos lygius, vėliau sistema projektuojama parenkant sertifikuotas dalis, kurios, tinkamai suderintos, gali atitikti visus EN 13849-1 standarte apibrėžtus techninius parametrus, kad būtų pasiektas reikiamas našumo lygis.

lt_LTLT