Pagrįsta dokumentais

Aukštas kokybės lygis yra svarbus siekiant įmonės verslo tikslų. Kokybė, kaip konkurencinis pranašumas, turėtų išlikti įmonės „HidroDeta“ produktų ir paslaugų simboliu. Aukšta kokybė nėra papildoma vertybė – tai elementari būtinybė. Kiekvienas darbuotojas bet kuriame organizaciniame padalinyje atsako už tai, kad jo darbas būtų efektyvus ir nuolat gerėtų.

Standartizavimas yra veikla, padedanti spręsti problemas įvairiose situacijose. Bet kuri veikla paprastai yra standartų nustatymo ir įgyvendinimo procesas. Taigi standartai yra tobulas standartizacijos veiklos rezultatas ir kokybės sistemų kontekste susideda iš kokybės dokumentų arba dokumentų, susijusių su kokybės sistema.

Galiausiai kiekvienas įstaigos darbuotojas atsako už jos produktų ir paslaugų kokybę. Organizacija gali geriausiai siekti savo verslo tikslų kurdama ir valdydama patikimas kokybės sistemas su integruotais kokybės dokumentais, įskaitant standartines veiklos procedūras (SOP).

Standartinės veiklos procedūros (SOP) yra procesinis dokumentas, išsamiai aprašantis būdus, kuriais darbuotojai turi atlikti tam tikrą operaciją. SOP apima operacijos tikslą, reikalingą įrangą ir medžiagas, procesui atlikti reikalingą organizacinę struktūrą ir operacijas, darbuotojo atliekamas techninės priežiūros ir išjungimo operacijas, saugos problemų ir sutrikimų šalinimo aprašymą, atsarginių dalių sąrašą ir nurodymus, kur jas rasti, iliustracijas bei katalogus. SOP yra vienas iš daugelio procesinių dokumentų, reikalingų nuosekliam tam tikro proceso įgyvendinimui, kartu su kitais dokumentais, įskaitant proceso schemas, medžiagų specifikacijas ir t.t.

lt_LTLT